Vita arkivet eller liknande tjänster

Vita arkivet och liknande tjänster

Vita arkivet är en gratistjänst där man kan registrera hur man vill ha det den dagen man inte finns kvar i livet. Vita arkivet är skapat för både den som registrerar och de efterlevande så att de anhöriga slipper fundera och gissa hur du skulle vilja ha det. Att skriva ner sina önskemål i Vita arkivet är ofta till stor hjälp när anhöriga ska planera en begravning. 

Vita arkivet är skapat av Fonus, men Livsarkivet är en liknande motsvarighet och vissa andra begravningsbyråer erbjuder liknande tjänster. Att fylla i Vita arkivet är som att du skriver ner din sista vilja, utan att det är ett testamente. Det som är skrivet i Vita arkivet eller hos någon som erbjuder liknande tjänster är mer som ett önskemål utan förpliktelser. Som efterlevande har man inga juridiska förpliktelser där man måste följa dina önskemål.

Underlätta planering av begravningen för efterlevande

Det är många anhöriga som upplever att det är svårt att planera en begravning utan att veta hur den avlidne velat ha sin begravning. Men om det finns en mall får man som närstående en möjlighet att ta ett sista farväl, på exakt det sätt som den avlidne velat ha det. Om du fyller i blanketten i vita arkivet, livsarkivet eller hos en begravningsbyrå kommer dödsboet informeras den dagen du går bort. 

Man kan naturligtvis skriva ner hur man vill ha det och förvara dokumentet hemma eller i ett bankfack, men då riskerar man att det upptäcks för sent eller att det aldrig kommer fram. Att fylla i dokumentet handlar om att göra en enkel sammanställning av sådant som du ändå väl känner till och som en dag kommer att förenkla för dina nära. Tänk på att ändå informera dina närmaste att dokumentet finns.