Testamente

Testamenten

Att upprätta ett testamente är ett bra sätt att själv bestämma hur ens egendom ska fördelas mellan arvingar och efterlevande personer den dagen man inte finns mer. Det är också ett bra sätt att avstyra eventuella framtida bråk mellan de som ska ärva. Det är alltid bra att skriva ett testamente oavsett om man är gift, är sambo eller om man är ensamstående, men särskilt om det finns särkullsbarn eller är sambos. 

Om man är gift kan det kännas tryggare för den efterlevande om någon av er går bort. Om det finns särkullsbarn i äktenskapet ärver barnet alltid direkt när föräldern går bort. I ett samboförhållande ärver man inte varandra. Men man kan skydda den efterlevande maken/makan eller sambon genom att man upprättar ett testamente och se till att en sambon ärver och att särkullsbarnen bara får hälften av sitt arv.

Formkrav på testamente

Ett giltigt testamente måste vara skriftligt och vara undertecknat av både testatorn och av två vittnen. De personer som bevittnar testamentet får inte ha något intresse i arvet eller vara släktingar till de som har arvsrätt. När man skriver under ett testamente intygar man också att testatorn är vid sina sinnens fulla bruk.

Om det framkommer att testatorn har blivit tvingad eller övertalad på ett eller annat sätt av någon annan, kan ett testamente bli ogiltigt. Likaså om någon har utnyttjat och missbrukat testatorns beroendeställning, oförstånd eller viljesvaghet. Ett vittne måste vara minst 15 år fyllda och vara vid sina sinnens fulla bruk.

Testamentesförvaring

Ett testamente registreras inte hos någon myndighet men begravningsbyråer och andra företag erbjuder testamentesförvaring. I tjänsten ingår övervakning av dödsfall och att se till att testamentet verkligen kommer fram vid dödsfall. Förvarar man ett testamente själv kan det vara lätt att det kommer bort eller glöms av.