Ta hjälp av begravningsbyrå

Ta hjälp av begravningsbyrå

Alla vet att begravningsbyråer finns, men de flesta av oss vet väldigt lite om vad det är för tjänster de erbjuder. De flesta av oss börjar fundera på begravningsbyråer först när någon nära anhörig går bort. Ofta när man gör det är man i ett slags chocktillstånd på grund av sorgen och är mycket vilsen. Begravningsbyråer är medvetna om det, därför är de utbildade för att hantera människor i sorg. 

När man är mitt i ett sorgearbete kan det vara skönt att luta sig mot en begravningsbyrå som vet vad som måste göras och ser till att allt blir ordnat. En begravningsbyrå har en mycket viktig uppgift eftersom de måste fungera som ett stöd åt anhöriga som kanske känner sig stressade för allt som måste ordnas kring begravning och dödsbo. 

Många begravningsbyråer har ett omfattande arbete eftersom de erbjuder allt som har med begravning, juridik och dödsbo att göra. En begravningsbyrå kan hjälpa till med allt eller det du vill ha hjälp med, och det är du som bestämmer hur och vad som begravningsbyrån ska ta hand om.

Här är några av de uppgifter som en begravningsbyrå kan hjälpa till med

 • Rådgivning
 • Kontakter med sjukhus eller äldreboenden
 • Kontakter med Skatteverket och andra myndigheter
 • Ordna med alla nödvändiga blanketter och handlingar
 • Omhändertagande och kistläggning av den avlidne
 • Transporter
 • Utformning och publicering av dödsannonser
 • Begravningsprogram och andra trycksaker
 • Urna, kista och blomsterarrangemang
 • Gravsten
 • Visning av den avlidne
 • Planering av själva ceremonin
 • Ceremonivärd
 • Gravsättning
 • Planering inför minnesstund
 • Tömning och städning av bostad
 • Bouppteckning
 • Dödsboanmälan och hjälp med ansökan om begravningshjälp
 • Juridiska frågor

Begravningsavgiften täcker de viktigaste kostnaderna

Dödsboet behöver inte betala för de kostnaderna som täcks av begravningsavgiften som: gravplats, kremation, ceremonilokal, vissa transporter samt lokal för visning av den avlidne.