Förbered din egen begravning

Förbered din egen begravning

Det är oundvikligt att vi alla en gång ska dö, det vet vi alla om, även om det känns avlägset. Vi är alla olika, vissa tycker att det är viktigt att ens begravning är utformad efter ens egna önskemål, medan andra inte tycker det har så stor betydelse. Faktum är att när en nära anhörig avlider kan det vara mycket tufft att anordna en begravning samtidigt som man sörjer. 

Genom att planera sin egen begravning i förväg slipper anhöriga tampas med obesvarade frågor. Det gör att de efterlevande får det mycket lättare att ordna med begravningen precis som man själv har önskat. Om de redan vet hur du vill ha det vid din bortgång skänker du dina efterlevande stor trygghet vid planering av begravningen. 

Det enklaste är att man sammanställer så som man vill ha det genom att logga in på Livsarkivet och fyller i sina önskemål. Det är kostnadsfritt och du kan uppdatera informationen när som helst genom att logga in. Livsarkivet bevakar dokumentet och ser till att dina anhöriga får det den dagen du går bort.

Det här kan du bestämma

 • Begravningsceremoni – Kyrklig, borgerlig eller annan
 • Kista/urna – välja ut en urna eller kista
 • Kremering eller kistbegravning
 • Gravplats – minneslund, askgravlund, askgravplats, befintlig familjegrav, kistgravplats eller urngravplats
 • Musik vid begravningsceremonin – önskemusik
 • Program för begravningsceremonin
 • Annons i tidning – Formuleringen av annonsen, dikt och symbol.
 • Din klädsel/svepning – val av svepdräkt eller egna kläder
 • Gästernas klädsel – formell, valfri klädsel eller något särskilt 
 • Saker att begravas med – Dock finns det restriktioner för vad man får ta med sig
 • Mat och dryck – Önskemål om vad som ska serveras vid minnesstunden
 • Blommor – Hur ska kyrkan eller lokalen dekoreras? 
 • Tal från dig – En sista hälsning från dig till dina efterlevande
 • Val av gravsten
 • Testamente