Dödsannons

Dödsannons för närstående

När en närstående avlidit brukar man kontakta de närmaste ganska omgående för att berätta om vad som hänt. Man kanske inte har kontaktuppgifter till alla vänner och släktingar som den avlidne hade eller inte har möjlighet att ringa runt till alla. Därför fyller en dödsannons en viktig funktion.

Traditionen med dödsannons

Ända sedan mitten av 1800-talet har det varit en tradition att sätta in en dödsannons i Sverige när någon har avlidit. I första hand brukar de flesta annonsera i en eller flera lokaltidningar i syfte att tillkännage att en kär anhörig har gått bort, men också för att informera om var och när begravningen kommer att äga rum. Om man annonserar i lokaltidningen ingår det även att annonsen publiceras på familjesidan på internet. 

I annonsen kan man ange om det är en ”öppen begravning” – vilket innebär att alla är välkomna att besöka begravningsceremonin. Det finns även utrymme för att bjuda in till minnesstunden, om man planerar en sådan. Idag är det inte alla som läser lokaltidningar, därför är det vanligt att man även meddelar personer om dödsfallet via både sms och mail eller genom sociala medier.  

Utforma en dödsannons

Det finns egentligen ingen norm eller mall för hur en dödsannons ska se ut, därför kan den se ut på olika sätt. Det finns oändliga variabler och i slutändan är det bara du själv som avgör hur du vill att dödsannonsen ska se ut. Är man osäker och inte har några idéer hjälper ofta begravningsbyråer till med förslag på utformning på annonsen.

I en dödsannons är det vanligt att ha med:
  • Kort förtext
  • Den avlidnes namn
  • Datum för födelse och dödsfall
  • Namn på efterlevande make eller maka
  • Den avlidnes barn och närstående
  • Det är vanligt att man väljer en symbol
  • Många har med en liten dikt