Begravningscermonin

I alla tider och i alla kulturer har vi människor hedrat våra nära och kära som avlidit genom begravningsceremonier. I Sverige råder religionsfrihet eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle, därför kan en begravningsceremoni se lite olika ut beroende på vilken religion man tillhör.

Religionsfrihet innebär att alla trossamfund ska kunna få sina behov tillgodosedda så långt det är möjligt av begravningssätt och begravningsseder. För de som inte bekänner sig till någon religion finns den borgerliga begravningen som ett alternativ. Men det som är gemensamt för alla är att begravningsceremonin är den del av begravningen där man tar ett sista farväl av den avlidne.

Kristen begravning i kyrkan

Kyrklig begravning enligt Svenska kyrkans ordning är den allra vanligaste i Sverige. Ceremonin har en fast ordning som leds av en präst, dock finns det utrymme för anhöriga att göra ceremonin personlig genom tillval av extra sång, musik eller diktläsning.

Så här ser en vanlig begravningsceremoni ut enligt Svenska kyrkans ordning: 

 • Klockringning 
 • Ingångsmusik 
 • Eventuell sång eller musik  
 • Psalmsång 
 • Griftetal 
 • Bön 
 • Överlåtelse till Gud 
 • Bibelläsning
 • Psalmsång  
 • Herrens bön 
 • Psalmsång 
 • Avsked 
 • Slutbön 
 • Välsignelsen 
 • Eventuellt sång eller musik 
 • Utgångsmusik 
 • Klockringning

Borgerlig begravning

Tillhör man inte någon speciell tro kan man välja en borgerlig begravning. En borgerlig begravningsceremoni kan vem som helst välja, även om man tillhör en kyrka. Ceremonin kan utformas hur som helst efter eget önskemål, både med och utan religiösa inslag. Det finns inga regler eller normer som man måste hålla sig till.

Begravningsceremonin kan hållas av antingen en begravningsförrättare/borgerlig officiant eller av någon annan lämplig person. Vanligast är att man håller en borgerlig begravning i ett kapell men man har full frihet att välja en annan lämplig plats för begravningen.

Andra förekommande begravningsordningar i Sverige

 • Begravning inom frikyrkorna 
 • Muslimsk begravning 
 • Katolsk begravning
 • Judisk Begravning 
 • Buddhistisk begravning 
 • Begravning inom ortodoxa kyrkorna