Klara Begravning

Vi hjälper dig få rätt information när du behöver den.

Begravningsceremonier

För människor i alla tider och kulturer så begravningsceremonier haft en central plats i livet. Genomförandet av dessa ceremonier har varit olika genom alla tider och de skiljer sig mycket mellan kulturer och religioner. I Sverige har vi religionsfrihet och därför kan en begravningsceremoni gå till precis på det sätt som den avlidne och dess efterlevande önskar.

Vanligt förekommande begravningstyper i Sverige.

  • Kristen begravning
  • Borgerlig begravning
  • Begravning inom frikyrkorna 
  • Muslimsk begravning 
  • Katolsk begravning
  • Judisk Begravning 
  • Buddhistisk begravning 
  • Begravning inom ortodoxa kyrkorna

Dödsannonser i Sverige

Dödsannonser har sedan 1800-talet varit en central del i traditionerna kring en avlidens passage från jordelivet. Det är även idag vanligt förekommande att sätta in en dödsannons i en tidning i Sverige när en anhörig har avlidit.

Att förbereda sin egen begravning

Döden är för alla oundviklig och alla runt omkring en avliden person påverkas starkt av händelsen. Även om det känns avlägset så är allas tid på jorden begränsad. Eftersom att tycke och smak är helt individuellt så tycker vissa att det är viktigt att deras begravning är utformad efter deras egna önskemål. Det är därför bra att man idag kan planera sin egen begravning i god tid innan det uppstår en situation där ens efterlevande måste ta hand om allt arbete mitt i sorgen,

Begravningsbyrå till hjälp

Alla vet att begravningsbyråer finns och att de behövs. Men det är förvånansvärt få som vet vad en begravningsbyrå faktiskt hjälper till med. Det är fullt förståeligt att majoriteten av den Svenska befolkningen inte går och funderar på vad man kan ha en begravningsbyrå till hjälp med. Men bra att veta är att Fenix Begravningsbyrå Stockholm finns tillgänglig för att hjälpa till i svåra och jobbiga situationer.